Polski
logotype

PŁYTY DOSTĘPNE NA WWW.FOLK24.PL

image1 image2 image3

Folk polski Kolędy Żniwa Wielki Post

https://www.youtube.com/user/mariapom1/videos?view=46&sort=dd&tag_id=UCKVHYpDLdUOfNDi-Ulrbvgw.3.polish-folk-music&shelf_index=3

Muzyka ludowa , stanowiąca istotę polskości w muzyce, jest skarbnicą dawnych tradycji i źródłem inspiracji dla kolejnych polskich kompozytorów. Program przedstawia wybór najpiękniejszych i najciekawszych pieśni i tańców ludowych do dziś mało znanych szerokiej publiczności. Pragnąc propagować najstarsze tradycje, muzycy poszukują repertuaru w źródłach historycznych i dokumentacji naukowej. Z tego samego względu grają wyłącznie na autentycznych instrumentach ludowych. Łącząc walory poznawcze z wysokiego lotu doznaniami estetycznymi, wzbogacają swe artystyczne wykonawstwo o typowe maniery wykonawcze muzyki ludowej, łącznie z improwizacją.

Tekla Bądarzewska. Zapomniany dźwięk

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7duZ68Oteug

https://www.youtube.com/user/mariapom1/videos?sort=dd&view=46&tag_id=UCKVHYpDLdUOfNDi-Ulrbvgw.3.tekla-badarzewska&shelf_index=7

https://www.youtube.com/user/mariapom1/videos?view=46&shelf_index=6&tag_id=UCKVHYpDLdUOfNDi-Ulrbvgw.3.maidens-prayer&sort=dd

To pierwszy w historii naszego kraju program monograficzny z muzyką polskiej kompozytorki z czasów Fryderyka Chopina, Tekli Bądarzewskiej, opracowany przez Marię Pomianowską i Pawła Betleya na fortepian, harfę, instrumenty klasyczne oraz etniczne z różnych stron świata. Chociaż w Polsce artystka ta została zupełnie zapomniana na świecie zaliczana jest do grona najpopularniejszych twórców szlagierów XIXwieku. Jej utwór „Modlitwa dziewicy” wędruje po całym globie od 160 lat, rozchodząc się w rekordowej liczbie 1 mln egzemplarzy jeszcze w czasach, bez telewizji i Internetu. Ten muzyczny hit potrafi zanucid każde japooskie dziecko a śmieciarki na Tajwanie sygnalizują nim swój przyjazd.. Co więcej jeden z kraterów na Wenus nazwany został kilka lat temu, Bądarzewska na znak światowej popularności kompozytorki. Twórcy programu posiadają unikatowe kopie wszystkich (44) znanych dotąd oryginałów utworów Bądarzewskiej zbierane przez 20 lat przez japooskiego fana kompozytorki – Y. Miyaymę oraz B. Michalec. Wiele z tych utworów jest grana po raz pierwszy w historii. (np. „Śpiew słowika”, ”Złoto Jerozolimy”, „Alexandra”, „Walc” itd.). Warto pamiętać, że choć muzyka Fryderyka Chopina jest niepowtarzalna i ponadczasowa to nie istniała w próżni. W jego czasach, żyło wielu polskich kompozytorów i kompozytorek, których twórczośd - podobnie jak Tekli Bądarzewskiej - została zapomniana. A przecież to nasze dziedzictwo i bogactwo, na którego tle możemy dopiero zrozumied i docenid geniusz Chopina. CD „Zapomniany dźwięk” wypełnia wstydliwą lukę na polskim rynku muzycznym. Jerzy Waldorff tak pisał w 1964 roku: „Mój Boże! Więc już nikt nie pamięta o zmarłej przed wiekiem i pochowanej na Powązkach Tekli Bądarzewskiej, kompozytorce „Modlitwy dziewicy”?... A przecież warta byłaby pamięci chodby, dlatego, że owa modlitwa w dziejach lekkiej muzyki byłaby chyba pierwszym okazem szlagieru, który rozszedł się na cały świat i modny był przez dobrych lat dwadzieścia. Tymczasem minęło lat sto, a żaden polski szlagier nie uzyskał chodby przybliżonej popularności.(!)

Multi Culti

 Egypt-Poland 2011

 Tunisia-Poland 2012

 Pakistan-Poland 2012 

Israel-Poland 2013

Algeria-Poland 2013

Senegal-Poland 2014

Gambia-Poland 2014

 China Poland 2014

Korea-Poland 2014

India-Poland 2014

Iran-Poland 2015

Balochistan-Poland 2014

 

 

 

 

Suka&Fidel Orkiestra

 https://www.youtube.com/watch?v=Dh-4xvavHZk

https://www.youtube.com/watch?v=CkQeQS7k630

https://www.youtube.com/watch?v=LfMsmq0pCnw

https://www.youtube.com/watch?v=j-3kaR2CTbs

 https://www.youtube.com/watch?v=U_HCjsTx1wI

 Ostatnie kilkadziesiąt lat obserwujemy w Europie powrót do brzmienia zapomnianych instrumentów muzycznych. To jeden z elementów procesu poszukiwania tożsamości kulturowej i przywrócenia zagubionej, naturalnej hierarchii wartości. Na bazie tych poszukiwań powstał zespół Marii Pomianowskiej Arcus Poloniae, który prezentuje nieznane dotąd brzmienia  w muzyce. Wynikają one z  barwy dźwięku odtworzonych instrumentów polskich. Zespół Arcus Poloniae przedstawia wybór najpiękniejszych i najciekawszych pieśni i tańców ludowych oraz dworskich będących  skarbnicą tradycji i źródłem inspiracji dla kolejnych polskich kompozytorów z Chopinem i Szymanowskich na czele. Pragnąc kontynuować i propagować najstarsze tradycje, repertuar zaczerpnięty jest ze źródeł historycznych, dokumentacji naukowej oraz podróży po wsiach polskich, owocujących zbiorami pieśni i tańców ludowych. Podstawowym instrumentem w polskiej muzyce ludowej są skrzypce. Ponieważ stanowią one w naszym folklorze element stosunkowo nowy, Arcus Poloniae postanowił sięgnąć do dawnej tradycji, instrumentów tzw. kolanowych na których grano techniką paznokciową. Jedną z cech wyróżniających polskie instrumentarium ludowe od niemieckiego, słowackiego czy białoruskiego jest występowanie niemal wyłącznie instrumentów smyczkowych .Fidele to instrumenty, które zdominowały w szczególności ludową praktykę muzyczną w Polsce. Stanowią trzon wszystkich tradycyjnych kapel Rozróżniamy dwa rodzaje instrumentów smyczkowych : fidele  ramieniowe i kolanowe. Te drugie przez wieki były szczególnie rozpowszechnione na ziemiach polskich. O popularności pozycji kolanowej na ziemiach polskich świadczą zapiski niemieckiego teoretyka muzyki Martina Agricoli XE "Agricoli" w jego dziele z 1545 r. Musica instrumentalis deudsch dotyczące tzw. polskich skrzypiec. Jako charakterystyczną dla kultury polskiej opisuje Agricola trzymanie instrumentu w pozycji pionowej oraz granie tzw. techniką „paznokciową”.  Polega ona na skracaniu strun poprzez odepchnięcie ich w bok płytką paznokcia palców lewej ręki. Agricola wspomina  o istnieniu tego instrumentu w kilku rejestrach co wiązało się z jego wielkością. Powodem dla którego Agricola zainteresował się polskimi skrzypcami była odmienna od zachodnio-europejskiej technika gry, która powodowała wyjątkowo piękne brzmienie instrumentu. Maria Pomianowska tworząc zespół postanowiła wskrzesić zapomnianą polską tradycję. I tak w składzie zespołu znalazły się kopie  XVI- wiecznego instrumentu smyczkowego pochodzącego z wykopalisk archeologicznych z Płocka oraz kopie znanej z przekazów z końca XIX w. tzw. suki biłgorajskiej a także suka mielecka, ostatnie odkrycie instrumentologów.  Koncerty Arcus Poloniae stanowią zatem niepowtarzalną okazję usłyszenia brzmienia wymarłej tradycji.