Polski
logotype

PŁYTY DOSTĘPNE NA WWW.FOLK24.PL

image1 image2 image3

Program solowy

 http://vimeo.com/29199968

Magia smyczka

Jak zdefiniować piękne brzmienie instrumentu smyczkowego? Z jakimi rodzajami instrumentów muzycznych chordofony smyczkowe mogą zabrzmieć najlepiej? Na czym polega różnica w wydobyciu i kształtowaniu dźwięku pomiędzy fidelami kolanowymi z różnych zakątków świata? Takie i inne pytania towarzyszyły mi od lat. Przystepując do procesu twórczej rekonstrukcji dwóch historycznych polskich fideli kolanowych, miałam za sobą wieloletnie doświadczenia w zakresie praktyki wykonawczej związanej z niezwykłymi często egzotycznymi instrumentami smyczkowymi świata. Wiele lat podróży po Azji uzmysłowiło mi,że w tych dalekich kulturach istnieje niepisane prawo nakazujące chronić stare archaiczne instrumenty. Ich dźwięk, nawet prosty i niedoskonały, traktuje się jako cenny i piękny, jako że jest elementem tradycji. Na Wschodzie mówi się, że o ile można zachować i kultywować tradycję przodków, o tyle nie ma się problemów z własną tożsamością. Kultura Zachodu bardzo różni się w tym względzie od Azji. W moim odczuciu trwający ostatnie kilkadziesiąt lat powrót do brzmienia zapomnianych w Europie instrumentów muzycznych jest jednym z elementów procesu poszukiwania tożsamości kulturowej i przywrócenia zagubionej, naturalnej hierarchii wartości. Nie jest to jednak proces łatwy i prosty. Znaleziska archeologiczne a nawet bogata ikonografia związana z instrumentami smyczkowymi, choć wzbogaca ogólną wiedzę na ich temat, niewiele pomaga w ocenie praktyki wykonawczej w zamierzchłych czasach. Spotkanie koncert-wykład ma na celu przedstawienie instrumentów, które pomimo olbrzymich różnic w budowie, barwie dźwięku i rodzaju muzyki wykonywanej na nich należą do jednej wielkiej rodziny ; instrumentów smyczkowych. Łączy je wspólne euroazjatyckie pochodzenie.

Co skłoniło człowieka do skonstruowania smyczka?

Czy było to dążenie do wyprodukowania ekwiwalentu ludzkiego głosu? Kto zbudował pierwszy instrument smyczkowy? Czy instrumenty smyczkowe powstały równolegle w wielu kulturach czy też wszystkie pochodzą z jednego pradawnego źródła? Czym wiolonczela różni się od indyjskiego sarangi? Odpowiedzi na te i inne pytania można będzie usłyszeć podczas koncertu. Prezentowane zostaną następujące instrumenty:suka biłgorajska, suka mielecka, fidel płocka, basy ludowe, kemancze (Iran) , gadułka (Bułgaria),sarangi (Indie) ,er-hu (Chiny), morin-chur (Mongolia)

Koncert może być realizowany w składzie dwu-osobowym